Norske Ortopediingeniørers Forening

Norske Ortopediingeniørers Forening er en medlemsforening som drives på frivillig basis. Hovedgruppen av medlemmer er ortopediingeniører som arbeider ved ortopediske virksomheter og ortopeditekniske sentre over hele landet. NOiF er ingen fagforening, men driver i hovedsak med faglige spørsmål.

Stipend

NOiF har to ulike stipend som alle medlemmer kan søke om, NOiF-stipendet til forsknings og utviklingsprosjekter og György Veres videreutdanningsfond.

Les mer